Ny rammeplan- fra ord til handling

Kurset inneholder en gjennomgang av hovedområdene i ny rammeplan gjeldende fra august 2017.  Vi operasjonalisere begrepene og jobber  systematisk med sammenheng mellom ord og handling.

Styrers rolle i det pedagogiske arbeidet tydeliggjøres i ny rammeplan, og økt trygghet på egen faglighet, fører erfaringsmessig til høyere forventninger og tydelighet i det videre arbeidet med personalet.

Deltagere
Grupper av barnehagestyrere og/ eller pedagogiske ledere, eventuelt hele personalgrupper
Organisering
Dag eller kveldskurs. Omfang avtales direkte.