«Se hva som skjer» – ledelsesutvikling i egen barnehage

Læring, prikken
En form for aksjonslæring som innledes med tre temadager for styrere i gruppe. Deretter innføres noen enkle, midlertidige endringer i rammer og organisering av barnehagene. Styrer leder prosessen i egen barnehage, og det hele evalueres etter to måneder. 

Tema: Læringsmiljø, barns medvirkning (ink. fysisk tilrettelegging) og tilbakemeldingskultur.

Deltagere: 3-8 barnehager

Dette er et prosjekt det er vanskelig å beskrive, og dermed ikke så lett å få deltagere på. Paradoksalt nok, siden dette er det mest effektive læringsopplegget jeg noensinne har deltatt i. Erfaringene så langt er at både styrerne og personalet forøvrig, lærer mye om seg selv, medarbeidere og barn, mens barna blir mer selvhjulpne og hjelpsomme, det blir mer uforstyrret lek, færre konflikter og mindre stress.