Systemanalyse

Analyse av barnehagens læringsmiljø gjennom kartleggging av:

  • Ledelse
  • Fysisk miljø
  • Organisering av dagen
  • Relasjoner
  • Foreldresamarbeid

Passer spesielt for barnehager med utfordringer når det gjelder barns følelsesregulering og «atferd».