Systemanalyse

Analyse av barnehagens læringsmiljø gjennom systematisk kartleggging av:

  • Ledelse
  • Fysisk miljø
  • Organisering av dagen
  • Relasjoner barn-barn og voksen -barn
  • Foreldresamarbeid