Rammeplanen i hverdagen i barnehagen, Pedagogisk forum 2018