Fysisk miljø

Tilrettlegging av rom, leker og utstyr for å gi barna et best mulig læringsmiljø.

Kan organiseres både som kurs, praktisk jobbing, eller som en kombinasjon