Kontakt

Jeg har 30 års erfaring fra barnehage i ulike rolle, har jobbet i barnehageadministrasjon,  veiledet nyutdannede barnehagelærere, undervist på barnehagelærerutdanningen, undervist fagarbeidere og ledet ulike utviklingsprosjekter.

For tiden jobber jeg med en offentlig Ph.d i Bodø kommune, og kombinerer dette arbeidet med private kurs og prosjekter.

Send epost til:             ask.cathrine@gmail.com
eller ring/send sms til:        99 22 88 42