Kontakt

Jeg har 30 års erfaring fra barnehage i ulike stillinger, har jobbet i barnehageadministrasjon,  veiledet nyutdannede barnehagelærere, undervist på barnehagelærerutdanningen, undervist fagarbeidere og ledet ulike utviklingsprosjekter.

For tiden kombinerer jeg halv stilling i et spesialpedagogisk fagteam med kurs, prosjekter og skriving.

Send epost til:             ask.cathrine@gmail.com
eller ring/send sms til:        99 22 88 42