Samtaler med barn

Hvordan snakker vi med små barn om både det enkle og det vanskelige?

Hverdagssamtalen som grunnlaget for de viktige temaene og kompliserte temaene.