«Formingskurs»

Kurs med hele personalgrupper hvor  Randi Løksti og jeg gjennomførte det samme med deltagerne som vi gjorde med barna i barnehagen.

Deltagerne fikk med seg et idehefte til bruk i egen barnehage.

  • 2009- Skole og SFO i Bodø
  • 2010- Åtte barnehager i Bodø