Veiederpilot – forprosjekt til veilederkorps for barnehager

Udir organiserer egne veilederkorps for skoler og skoleeiere, uten at det finnes noe tilsvarende for barnehager og barnehageeiere. Veilederpilotene skal danne grunnlaget for et slikt veilederkorps for barnehager.

Barnehagestyrerne får veiledning ca 8 ganger i året, veiledningen tar utgangspunkt i Udir`s ståstedsanalyse for barnehager og inneholder:

  • Veiledning på valgt utviklingsområde fra ståstedsanalysen
  • Samtaler med barn basert på egen ståstedsanalyse for barn
  • Deltagelse i praksis/modellæring
  • Caseveiledning

2015/2016 – Oppstart i Brønnøy kommune

2016/2017 – Videreføring I Brønnøy kommune, utvidet med veiledning av pedagogiske ledere

2016/2017 – Oppstart i Steigen kommune

2016/2017 – Oppstart av samarbeidsprosjekt for å organisere veilederkorps i Nord-Norge, referansegruppe:

  • Helge Habbestad (UIT)
  • Sharon Karlsen (RKK Salten)
  • Grete Gansmoe (Fylkesmannen i Nordland)
  • Per-Oskar Schjølberg (KS Nord-Norge)
  • Cathrine Ask (Initiativtager, veileder)

2017/2018- Oppstart i Saltdal kommune/ skolering av veiledere

2018/2019- Veiledning forts. i Saltdal. To nye veiledere starter opp i hver sin nye kommune