Systematisk kvalitetsvurdering med barn

Gjennomført i kortversjon med utvalgte private styrere i Bodø kommune våren 2016

I regi av RKK Indre Salten

  • Barnehager i Salten høsten 2016