«Å lede i tråd med Rammeplanen»

  • Sørfold 2015 i regi av RKK indre Salten
  • Bodø kommune 2015, kommunale styrere i forbindelse med prosjektet "Barns medvirkning"