Barnehage for alle barn…, krever mye av oss voksne
Hvordan merker barna at vi tar utgangspunkt i, og hensyn til hver enkelt av dem, og hvordan gjenkjenner de og vi rammeplanens prosessmål og intensjoner i praktisk handling?

Har personalet felles forståelse for hvordan man skal legge til rette for Åndsfrihet eller Livsmestring og helse? Og hva ligger egentlig i  Barndommens egenverd?

Ta kontakt hvis dere trenger hjelp i prosessen fra ord til handling, organisering av hverdagen,  igangsetting av endringsprosesser, fellesoppdatering på lovverk, eller andre  barnehagefaglige utfordringer.